دانشگاه صنعتی بیرجند | تنها دانشگاه صنعتی شرق کشور
۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ آبان
اطلاعات تماس

اطلاعات تماس دانشگاه

شماره تماس مرکز تلفن دانشگاه صنعتی بیرجند : 05632391000

حوزه ریاست


شماره تماس دفتر ریاست ( حسن اسحاقی): 05632391222
شماره تماس دفتر روابط عمومی(ابوالفضل هاشم نیا): 05632391277
شماره تماس دفتر مدیریت برنامه و بودجه(خانم هادوی):  05632391229
شماره تماس دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت(دکتر منصوری):  05632252501 داخلی 273
شماره تماس  کارشناس نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت(حمزه فرازی):  05632252501 داخلی 415
شماره تماس دفتر حقوقی(دکتر جواد فرخی):  05632252501 داخلی 416
شماره تماس دفتر شاهد و ایثارگر(دکتر مسعود توکلی):  05632252501 داخلی 416
شماره تماس دفتر حراست(علی قلی پور):  05632252116 داخلی 427
موقعیت جغرافیایی موقعیت جغرافیایی: دانشگاه صنعتی بیرجند، ساختمان آموزشی و اداری شماره یک، طبقه همکف

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی


شماره تماس دفتر معاونت آموزشی(سیدمجتبی موسوی):  05632391221   
شماره تماس  کارشناس آموزش‌های آزاد و مجازی(ابوالفضل گورکانی): 05632391306
شماره تماس دبیرخانه جذب اعضاء هیات علمی(سیدمجتبی موسوی): 05632391221
موقعیت جغرافیایی موقعیت جغرافیایی: دانشگاه صنعتی بیرجند، ساختمان آموزشی و اداری شماره یک، طبقه سوم

اداره خدمات آموزشی


شماره تماس مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی(دکتر ثقفی): 05632391284
شماره تماس رئیس اداره خدمات آموزشی(محمد خسروی زادنبه): 05632391280
شماره تماس کارشناس مسئول امور فارغ‌التحصیلان و نظام وظیفه(حجت خزایی): 05632391283
شماره تماس کارشناس خدمات آموزشی(سارا سبزه‌گر): 05632391281
شماره تماس کارشناس سوابق تحصیلی و استعدادهای درخشان(فاطمه زهرا کاهنی): 05632391282
شماره تماس کارشناس امور فارغ التحصیلان و نظام وظیفه(ناصر عباسی): 05632391283
موقعیت جغرافیایی موقعیت جغرافیایی: دانشگاه صنعتی بیرجند، ساختمان آموزشی و اداری شماره یک، طبقه دوم

معاونت دانشجویی


شماره تماس  دفتر معاونت دانشجویی(خانم حقیقی): 05632391240
شماره تماس مدیر دانشجویی(مهندس فرامرز حسنی): 05632391248
شماره تماس سرپرست اداره تربیت‌بدنی دانشگاه(دکتر مهدی شکوریان فرد): 05632391226
شماره تماس سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی(دکتر راضیه خوشحال): 05632391304
شماره تماس رئیس اداره خدمات رفاهی دانشجویی(مهندس مهدی علی‌آبادی): 05632391292
شماره تماس کارشناس خوابگاه پسران(مهدی ملوکی): 05632391256
شماره تماس کارشناس خوابگاه خواهران(مریم راستگو): 05632391337
شماره تماس کارشناس امور دانشجویی(محمد سروش): 05632252180
شماره تماس مسوول تربیت‌بدنی برادران(علی امیرآبادی): 05632391317
شماره تماس کارشناس مشاوره و راهنمایی(طاهره اثباتی): 05632391229
شماره تماس کارشناس مشاوره و راهنمایی(منصوره شادمان): 05632391224
موقعیت جغرافیایی موقعیت جغرافیایی: دانشگاه صنعتی بیرجند، ساختمان آموزشی و اداری شماره یک، طبقه همکف، معاونت دانشجویی

معاونت پژوهش و فناوری


شماره تماس  معاونت پژوهش و فناوری(دکتر مسعود رخش خورشید): 05632391345
شماره تماس  دفتر معاونت پژوهشی (حمید آرش): 05632391344
شماره تماس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد(غلامرضا سمیعی - زینب جعفری):259ج -05632391257
شماره تماس اداره فناوری اطلاعات(مهندس محسن یوسفی - مهندس محمدجواد رضایی): 05632391227
موقعیت جغرافیایی موقعیت جغرافیایی: دانشگاه صنعتی بیرجند، ساختمان آموزشی و اداری شماره یک، طبقه دوم

معاونت فرهنگی و اجتماعی


شماره تماس دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی(دکتر وفایی): 05632391246
شماره تماس مدیر برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی(مهندس مهدی سبزه‌کار): 05632391245
شماره تماس رئیس گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی(یوسف محمدی): 05632391261
شماره تماس کارشناس انجمن‌های علمی / تشکل‌های اسلامی(حسن مهدوی‌طلب): 05632391262
شماره تماس کارشناس دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی(حسین قاسمی): 05632391267
شماره تماس کارشناس کانون‌های فرهنگی، اجتماعی، دینی و هنری / کارشناس نشریات دانشگاهی(حسین قاسمی): 05632391267
موقعیت جغرافیایی موقعیت جغرافیایی: دانشگاه صنعتی بیرجند، ساختمان آموزشی و اداری شماره یک، طبقه سوم

معاونت اداری و مالی


 شماره تماس  دفتر معاونت اداری مالی(پرویز تیمورپور): 05632391238
 شماره تماس مدیر اداری و پشتیبانی(سیدمحمود خراشادی‌زاده): 05632391218
 شماره تماس مدیر مالی(محمدرضا شبان): 05632391214
 شماره تماس اداره پشتیبانی و خدمات عمومی(محمدعلی خضری): 05632391333
 شماره تماس اداره کارگزینی و رفاه(حسنیه جلیلی): 05632391330
 شماره تماس امور رفاهی(لیلی فولادی): 05632391327
 شماره تماس دبیرخانه مرکزی(علیرضا سبزه گر): 05632391231
شماره تماس کارشناس خدمات اداری دبیرخانه مرکزی(سمیه جلودار): 05632391316
 شماره تماساداره نقلیه(حسین خسروی): 05632391303
 شماره تماس کارشناس امور مالی و امین اموال(مهدی خسروی): 05632391239
 شماره تماس کارشناس امور مالی(صادق قانونی): 05632391239
 شماره تماس کارشناس امور مالی(سیدمحمد حاجی‌نژاد): 05632391314
 شماره تماس انبار دانشگاه(علی امیرآبادی): 05632391287
 شماره تماس حسابدار(محمد امینی‌نیک): 05632391329
 شماره تماس حسابدار(خدیجه مهدی‌نژاد): 05632391229
 شماره تماس کارپرداز(علیرضا طاحونه‌بان): 05632391244-05632391250
موقعیت جغرافیایی موقعیت جغرافیایی: دانشگاه صنعتی بیرجند، ساختمان آموزشی و اداری شماره همکف
 

اطلاعات تماس نهاد رهبری


 شماره تماس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه: 05632391315
 شماره تماس مدیر اجرایی دفتر نهاد مقام معظم رهبری(حسین جعفری‌پور): 05632391308
 شماره تماس کارشناس واحد خواهران(ملیحه تراب‌پور): 05632391302
موقعیت جغرافیایی موقعیت جغرافیایی: دانشگاه صنعتی بیرجند، ساختمان آموزشی و اداری شماره یک، طبقه دوم

دانشکده مهندسی کامپیوتر و صنایع


شماره تماس ریاست دانشکده مهندسی کامپیوتر و صنایع(دکتر محسن صفاریان): 05632252501 داخلی 417
شماره تماس کارشناس مسئول دانشکده مهندسی کامپیوتر و صنایع(مهندس محسن اکبری): 05632252501 داخلی 431
شماره تماس معاون آموزشی دانشکده(دکتر سیدمحمد امین خاتمی):  05632252501 داخلی444
شماره تماس معاون پژوهشی دانشکده(دکتر مصطفی اسماعیلی):  05632252501 داخلی 441
شماره تماس مدیر گروه مهندسی کامپیوتر(دکتر مصطفی سبزه‌کار):  05632252501 داخلی 432
شماره تماس مدیر گروه مهندسی صنایع و مدیر گروه علوم مهندسی( دکتر طیبی ):  05632252501 داخلی 442
شماره تماس مدیر گروه علوم کامپیوتر(دکتر محمدمهدی ایزد‌خواه):  05632252501 داخلی 447
شماره تماس کارشناس دانشکده(حامد اصفیایی):  05632252501 داخلی 434
شماره تماس کارشناس دانشکده(زهرا خراشادی‌زاده):  05632252501 داخلی 470
موقعیت جغرافیایی موقعیت جغرافیایی: دانشگاه صنعتی بیرجند، ساختمان آموزشی و اداری شماره دو

دانشکده مهندس مکانیک و مواد


 شماره تماس ریاست دانشکده مهندسی مکانیک و مواد(دکتر سید محمد امام):  05632391215 
شماره تماس معاون آموزشی دانشکده(دکتریعقوب نژاد):  05632391323
شماره تماس معاون پژوهشی دانشکده(دکترخانم دکتر خوشحال):  05632391304
شماره تماس مدیر گروه مهندسی مکانیک(دکتر فرساد):  05632391265  
شماره تماس مدیر گروه مهندسی مواد و متالورژی(دکتر نصیری):  05632391325   
شماره تماس کارشناس دانشکده(ناصر عباسی):  05632391247
شماره تماس کارشناس گروه مواد و متالورژی(خانم محمود‌زاده):  05632391279 
موقعیت جغرافیایی موقعیت جغرافیایی: دانشگاه صنعتی بیرجند، ساختمان آموزشی و اداری شماره یک، طبقه دوم

دانشکده معندسی معدن، عمران و شیمی


 شماره تماس ریاست دانشکده معدن، عمران و شیمی(دکتر حمید ثابتی): 05632391217 
شماره تماس معاون آموزشی دانشکده(دکتر صادق اعتدالی):  05632391223
شماره تماس معاون پژوهشی دانشکده(دکتر وحید علوی‌نژاد خلیل‌آباد):  05632391234 
شماره تماس مدیر گروه مهندسی معدن(دکتر نخعی):  05632391226 
شماره تماس مدیر گروه مهندسی عمران(دکتر باقری):  05632391296 
شماره تماس مدیر گروه مهندسی شیمی(دکتر گل محمدی):  05632391230 
شماره تماس کارشناس دانشکده(نازدانه‌السادات هاشمی خورشیدی):  05632391285 
شماره تماس کارشناس گروه مهندسی معدن():  05632391252
موقعیت جغرافیایی موقعیت جغرافیایی: دانشگاه صنعتی بیرجند، ساختمان آموزشی و اداری شماره یک، طبقه دوم

گروه آموزشی علوم پایه و عمومی


 شماره تماس مدیر گروه علوم پایه(سیده فاطمه محبیان):  05632391260  

گروه آموزشی معارف


 شماره تماس مدیر گروه معارف(هادی معزی‌فر):  05632391313 


تاریخ به روز رسانی: 1399/07/05
تعداد بازدید: 12819

اطلاعات تماس


نشانی: بیرجند، میدان ابن حسام، بلوار صنعت و معدن
دانشگاه صنعتی بیرجند
کدپستی: 9719866981
شماره تماس: 05632391000 - 05632252501
دورنگار: 05632252463
رایانامه:
ساعت کاری: 7 الی 15

دسترسی سریع


روابط عمومی
معاونت آموزشی
معاونت پژوهش و فناوری
معاونت فرهنگی و اجتماعی
معاونت دانشجویی
معاونت اداری و مالی
دفتر حراست دانشگاه
دفتر نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-99


انتخاب واحد : 22 لغایت 26 شهریور ماه 99

شروع کلاس ها : 29 شهریور ماه 99

حذف و اضافه : 5 لغایت 6 مهر ماه 99

حذف تک درس : 7 مهر ماه لغایت 11دی ماه 99

هفته ارزشیابی اساتید : 29آذر ماه لغایت 5 دی ماه 99

پایان کلاس ها : 18دی ماه  99

شروع امتحانات : 22 دی ماه 99 ( به مدت 14 روز با احتساب پنج شنبه ) 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی بیرجند می‌باشد