ارم
وظايف و اختيارات

        1- تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي فعاليت هاي اداري در سطح دانشگاه

       2- اجراي سياست هاي و خط مشي هاي دانشگاه در زمنيه هاي مربوط به امور اداري ،استخدامي و پشتيباني

         3-تهيه و تعيين آيين نامه ها ،بخشنامه ها و دستورالعمل هاي لازم جهت ارائه به مقامات ذي ربط بر اساس ظوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به كليه واحد ها پس از تاييد

         4- مراقبت در اجراي مقررات انضباطي و رسيدگي به تخلفات كاركنان و ارجاع مراتب به هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري

     5- مطالعه و بررسي رسسته هاي شغلي مشاغل دانشگاهي و ارائئه نظرات و پيشنهادات اصلاحي به مراجع ذي ربط با همكاري مديريت برنامه ،بودجه و تحول اداري دانشگاه

     6-  همكاري در جهت تامين نيروهاي انساني مورد نياز دانشگاه با واحد هاي ذي ربط

         7- انجام امور اداري و استخدامي اعضاي هيات علمي و غير هيات علمي

     8- پيش بيني ترفيع و تغيير گروه سالانه كاركنان با كمك واحد هاي مربوط

     9-  ايجاد و نگهداري بانك اطلاعاتي پرسنلي و سوابق خدمتي و اداري كليه پرسنل دانشگاه

    10- ايجاد تداركات و تامين وسايل و تجهيزات مورد نياز واحد هاي مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج كشور هماهنگي كاما واحد هاي ذي ربط

         11- نظارت در انجام امور پشتيباني و خدماتي دانشگاه و ارائه آن به واحد هاي مختلف

     12- تهيه طرح هاي مربوط به رفاه عمومي كاركنان و نظارت بر حسن اجراي طرح هاي مذبور

     13-  برنامه ريزي و نظارت بر ورش هاي مطلوب اداره امور استخدامي دانشگاه

         14- نظارت بر اجراي صحيح مقررات استخدامي و ارائه راهنمايي هاي لازم

         15- همكاري در تهيه و تنظيم و اصلاح مجموعه شرح وظايف ،نمودار و پست هاي سازماني دانشگاه با مديريت برنامه بودجه و تحول اداري دانشگاه

     16- نظارت بر امور حضورر و غياب ،طرح تمام وقت اضافه كاي و انتصاب كاركنان (هيات علمي و غير هيات علمي ) مشاركت در جلسات و كمسيون هاي مختلف و اظهار نظر و ارائه پيشنهادات لازم

         17- رسيدگي به امور رفاهي و بازنشستگي كاركنان و اتخاذ تصميمات لازم

     18-  نظارت بر امر ارزشيابي واحد هاي تابعه

     19- همكاري با واحد حراست در زمينه حفاظت از ساختمان ها ،اموال و تاسيسات

        20- شركت در جلسات تهيه و تنظيم بودجه پرسنلي كاركنان

        21- انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق

تاریخ به روز رسانی: 1396/07/01
تعداد بازدید: 263
بيرجند، ميدان ابن حسام، بلوار صنعت و معدن، دانشگاه صنعتي بيرجند کدپستی : 9719866981 تلفن تماس : 05632391000 رايانامه : info@birjandut.ac.ir
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی بیرجند می باشد
Powered by DorsaPortal