ارم
وظايف و اختيارات
     1- انجام كليه امور مالي دانشگاه طبق مقررات
         2-دريافت و وصول درآمد هاي عمومي و اختصاصي دانشگاه
     3- تهيه و تنظيم اطلاعات مالي لازم در موارد مختلف دريافت ها ،پرداخت ها ،اعتبارات و تعهدات ،نگهداري دفاتر اعتبارات و تهيه گزارشات لازم جهت مقامات ذي ربط
     4- رسيدگي به اسناد و سيستم هاي حقوق و مزاياي كاركنان از نظر انطباق با مقررات
     5-همكاري در تهيه و تدوين بودجه جاري و عمراني دانشگاه با واحد هاي ذي ربط
     6- نظارت بر نگهداري و تنظيم اسناد مالي
         7-رسيدگي به اسناد مالي دانشگاه از حيث تطابق مقررات آيين نامه هاي مالي و معاملاتي
         8-نظارت بر مصرف صحيح اعتبارات از طريق رسيدگي قبل و بعد از آن
9-   9-اعمال نظارت در حفظ و نگهداري و تنظيم دفاتر اموال و مقررات در اجراي قوانين و مقررات مربوط به آيين نامه هاي اموال دولتي و نحوه استفاده از آنها
     10- تهيه و تنطيم گزارش هاي عملكرد مالي جهت ارائه به معاونت اداري و مالي
     11- تنظيم برنامه كار واحد هاي تابعه و كنترل و نظارت كار آنها
     12- انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق
تاریخ به روز رسانی: 1396/07/01
تعداد بازدید: 262
بيرجند، ميدان ابن حسام، بلوار صنعت و معدن، دانشگاه صنعتي بيرجند کدپستی : 9719866981 تلفن تماس : 05632391000 رايانامه : info@birjandut.ac.ir
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی بیرجند می باشد
Powered by DorsaPortal