۱۳۹۷ سه شنبه ۲۶ تير
English
ارم شعار سال

 

معرفي رشته علوم مهندسي
رشتهي علوم مهندسي رشتهاي بين رشته ايست كه در اكثر دانشگاههاي جهان به عنوان هستهي مركزي رشتههاي مهندسي مطرح شده است. اين رشته در ايران براي اولين بار در سال 1387 راه‌اندازي گرديد.
 
گرايش هاي رشته علوم مهندسي
  اين رشته داراي 4 گرايش و 12 خوشه تخصصي است كه هر خوشه با حفظ تفاوتهاي اساسي به رشته اي تحصيلي شباهت فراوان دارد. 
 
گرايش هاي كنوني
علوم مهندسي محاسباتي
رياضي مهنذسي
فيزيك مهندسي
علوم مهندسي زيست محيطي
 
از گرايش‌هاي علوم مهندسي محاسباتي، رياضي مهندسي و فيزيك مهندسي يكي از هفت خوشه زير قابل انتخاب است:
 • بهينه سازي
 • علم مواد
 • مهندسي هسته اي
 • طراحي كاربردي (مكانيك)
 • حرارت و سيالات ( مكانيك)
 • مخابرات (برق)
 • الكترونيك (برق)
از گرايش‌هاي علوم مهندسي زيست محيطي يكي از 5 خوشه زير قابل انتخاب است:
 •  مهندسي فرآيند
 • مهندسي ذخاير
 • سياست گذاري محيط زيست
 • مهندسي زمين (نقشه برداري)
 • مهندسي زمين (ژئومكانيك)
رشته علوم مهندسي در دانشگاه صنعتي بيرجند
رشته تحصيلي علوم مهندسي براي اولين بار در استان در سال 1394 با پذيرش 39 دانشجوي مرد و زن و گرايش علوم محاسباتي در اين دانشگاه راه اندازي گرديد.  درسال 1395 مقدمات راه اندازي خوشه الكترونيك نيز فراهم آمده است.
 
 
 
معرفی اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگي :محسن صفاريان

رشته تحصيلي :صنايع

سمت :رئيس دانشكده مهندسي كامپيوتر و صنايع - عضو هيات علمي

مرتبه علمي :استاديار

تلفن:  056-32391233

رايانامه:  saffarian@birjandut.ac.ir

بيشتر

 

 


 

نام و نام خانوادگي : مصطفي اسماعيلي

رشته تحصيلي : مهندسي برق – قدرت

سمت :عضو هيات علمي

مرتبه علمي :استاديار

تلفن :

رايانامه:  esmaeeli@birjandut.ac.ir

بيشتر

 

 

 

نام و نام خانوادگي: اسماعيل هداوندي

رشته تحصيلي: صنايع

سمت: عضو هيات علمي

مرتبه علمي: استاديار

تلفن:

رايانامه:

بيشتر

 

 

 

نام و نام خانوادگي: جواد طيبي

رشته تحصيلي: رياضي كاربردي

سمت: عضو هيات علمي

مرتبه علمي: استاديار

تلفن:

رايانامه:

بيشتر

 


 

نام و نام خانوادگي :محمد علي اقبالي

رشته تحصيلي :صنايع

سمت :مدير گروه صنايع و عضو هيات علمي

مرتبه علمي :مربي

تلفن:  056-32391236

رايانامه:  eghbali@birjandut.ac.ir

 بيشتر

 


 

نام و نام خانوادگي :محمد كاظمي

رشته تحصيلي :صنايع

سمت :مدير پژوهشي و عضو هيات علمي

مرتبه علمي :مربي

 تلفن:  056-32391338

 رايانامه:  mkazemi@birjandut.ac.ir

 بيشتر

 

  

 

نام و نام خانوادگي :سيد محمدرضا كاظمي

رشته تحصيلي :مهندسي صنايع

سمت :عضو هيات علمي

مرتبه علمي :مربي

تلفن :

رايانامه : kazemi@birjandut.ac.ir

بيشتر

         

 
 
 
نام و نام خانوادگي :ابراهيم صالحي

رشته تحصيلي :آمار

سمت : عضو هيات علمي

مرتبه علمي :استاديار

 تلفن:  056-32391236

 رايانامه:  salehi@birjandut.ac.ir

 بيشتر
 
بيرجند، ميدان ابن حسام، بلوار صنعت و معدن، دانشگاه صنعتي بيرجند کدپستی : 9719866981 تلفن تماس : 05632391000 رايانامه : info@birjandut.ac.ir
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی بیرجند می باشد
Powered by DorsaPortal