۱۳۹۷ جمعه ۱ تير
English
ارم شعار سال
معرفی اعضای هیات علمی

 

نام و نام خانوادگي :

امين ثقفي

رشته تحصيلي :

مكانيك

سمت :

عضو هيات علمي

مرتبه علمي :

استاديار

تلفن :

056-32391217

رايانامه :

a.saghafi@birjandut.ac.ir

 

 

نام و نام خانوادگي :

محمدرضا مركي

رشته تحصيلي :

مكانيك

سمت :

عضو هيات علمي

مرتبه علمي :

مربي

تلفن :

056-32391000

رايانامه :

maraki@birjandut.ac.ir

 


 

نام و نام خانوادگي:

سيد احسان افتخاري شهري

رشته تحصيلي :

مكانيك

 سمت :

عضو هيات علمي

مرتبه علمي :

استاديار

 تلفن :

056-32391267

رايانامه :

e.eftekhari@birjandut.ac.ir

 


 

نام و نام خانوادگي :

مسعود رخش خورشيد

رشته تحصيلي :

مكانيك

 سمت :

عضو هيات علمي

مرتبه علمي :

استاديار

 تلفن :

056-32391217

رايانامه :

rakhshkhorshid@birjandut.ac.ir

 


 

نام و نام خانوادگي :

سيد محمد امام

رشته تحصيلي :

مكانيك

سمت :

رييس گروه نظارت و ارزيابي

مرتبه علمي :

استاديار

تلفن :

056-32391325

رايانامه :

sy.m.emam@birjandut.ac.ir

 


 

نام و نام خانوادگي:

سعيد فرساد

رشته تحصيلي :

مكانيك

سمت :

عضو هيئت علمي

مرتبه علمي :

مربي

تلفن :

056-32391239

رايانامه :

s_farsad@birjandut.ac.ir

                     

 

نام و نام خانوادگي :

محمد خسروي

رشته تحصيلي :

مكانيك

 سمت :

عضو هيات علمي، مدير گروه

مرتبه علمي :

استاديار

 تلفن :

056-32391299

رايانامه :

mkhosravi@birjandut.ac.ir

بيرجند، ميدان ابن حسام، بلوار صنعت و معدن، دانشگاه صنعتي بيرجند کدپستی : 9719866981 تلفن تماس : 05632391000 رايانامه : info@birjandut.ac.ir
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه صنعتی بیرجند می باشد
Powered by DorsaPortal