دانشگاه صنعتی بیرجند پرتال آموزش پرتال اساتید پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه دیجیتال مرکز مشاوره و درمان سامانه نظام پیشنهادات مسجد امام رضا(ع) امور شاهد و ایثارگر جشنواره نشریات مکتوب رضوی صندوق رفاه دانشجویی رزرواسیون دانشگاه پست الکترونیک ارتباط با ما

تقویم آموزشی نیمسال اول

 سال تحصیلی 96-95

15 شهریورماه 95: ورودی 92و ماقبل

16شهریورماه 95:  ورودی 93و ماقبل

17شهریورماه 95:  ورودی 94و ماقبل

18لغایت 20شهریورماه 95: کلیه ورودی‌ها

شروع کلاس ها: 20 شهریور ماه 95

حذف و اضافه: 28 لغایت 29 شهریور 95

اطلاعات بیشتر