دانشگاه صنعتی بیرجند پرتال آموزش پرتال اساتید پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه دیجیتال مرکز مشاوره و درمان سامانه نظام پیشنهادات مسجد امام رضا(ع) امور شاهد و ایثارگر صندوق رفاه دانشجویی رزرواسیون دانشگاه پست الکترونیک ارتباط با ما کانال اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی بیرجند

نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

 

 انتخاب واحد:

 11لغایت 12بهمن ماه 95: کلیه ورودی ها

 شروع کلاس ها:

 12بهمن ماه 95

 حذف و اضافه:

 19 لغایت 20بهمن ماه 95

 تحویل برگ تأییدیه انتخاب واحد توسط دانشجو:

 حداکثر تا 1 اسفند ماه 95