دانشگاه صنعتی بیرجند پرتال آموزش پرتال اساتید پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه دیجیتال مرکز مشاوره و درمان سامانه نظام پیشنهادات مسجد امام رضا(ع) امور شاهد و ایثارگر پست الکترونیک ارتباط با ما

تقویم  آموزشی نیمسال دوم

7   بهمن ماه  94 : ورودی 91 و ماقبل

8   بهمن ماه  94 : ورودی92 و ماقبل

9   بهمن ماه 94 : ورودی 93 و ماقبل

10  بهمن ماه 94 : ورودی 94 و ماقبل

11 لغایت 12 بهمن ماه  94 :  کلیه ورودی ها

شروع کلاس ها : 12 بهمن  ماه 94

حذف و اضافه اینترنتی : 19 لغایت 20 بهمن ماه 94

برای مشاهده تقویم کامل اینجا کلیک کنید