دانشگاه صنعتی بیرجند پرتال آموزش پرتال اساتید پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه دیجیتال مرکز مشاوره و درمان سامانه نظام پیشنهادات مسجد امام رضا(ع) امور شاهد و ایثارگر جشنواره نشریات مکتوب رضوی صندوق رفاه دانشجویی رزرواسیون دانشگاه پست الکترونیک ارتباط با ما

نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

حذف تک درس: 30 شهریور  لغایت  30 آذر‌ 95

هفته ارزشیابی اساتید: 13لغایت 19 آذر

پایان کلاس ها: 13 دی‌ 95

شروع امتحانات:  14 دی‌ماه 95(به مدت 15روز با احتساب پنج‌شنبه‌ها)

پایان امتحانات: 30دی‌ماه 95(30دی‌ماه95)

اطلاعات بیشتر