دانشگاه صنعتی بیرجند پرتال آموزش پرتال اساتید پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه دیجیتال مرکز مشاوره و درمان سامانه نظام پیشنهادات مسجد امام رضا(ع) امور شاهد و ایثارگر جشنواره نشریات مکتوب رضوی رزرواسیون دانشگاه پست الکترونیک ارتباط با ما

تقویم آموزشی ترم تابستان 95 (مجازی)

پیش ثبت نام اولیه:
95/04/01 الی 95/04/10
انتخاب واحد و ثبت نام:   
95/04/12 الی 95/04/18
شروع و پایان کلاس ها:   
95/04/26 الی 95/05/21
شروع و پایان امتحانات:   
95/05/23 الی 95/05/28

تقویم آموزشی سال تحصیلی 96-95