از آنجایی که ظرفیت خوابگاه های ملکی دانشگاه (خواهران و برادران)در نیمسال دو م 96- 95 تکمیل و امکان استفاده در این ترم مقدور نمی باشد لذا دانشجویان متقاضی خوابگاه  می توانند به خوابگاه های خودگردان ذیل که دارای مجوز از صندوق رفاه دانشجویی  هستند مراجعه نمایند .

ویژه برادران

خوابگاه والیعصر (عج)

(حد فاصل میدان دوم سجاد شهر و خیابان توحید – آقای جمالی 09153610071 )

خوابگاه شهداء

(میدان ابوذر خیابان شهداء یک – آقای دستجردی 09153219373)

ویژه خواهران

خوابگاه نیکتا (طرف قرارداد دانشگاه)

آدرس: خیابان شهید آوینی –خیابان نارنج  -05632408045

خوابگاه عفت

آدرس: خیابان شهید آوینی –خیابان نارنج  -0563248055

( تماس با امور خوابگاه های دانشگاه 05632391256 )

دانشگاه صنعتی بیرجند پرتال آموزش پرتال اساتید پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه دیجیتال مرکز مشاوره و درمان سامانه نظام پیشنهادات مسجد امام رضا(ع) امور شاهد و ایثارگر صندوق رفاه دانشجویی رزرواسیون دانشگاه پست الکترونیک ارتباط با ما کانال اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی بیرجند