به اطلاع تمامی دانشجویان جدید ورودی نیمسال دوم 96-95 و آن دسته از دانشجویان غیرسنواتی که به هر دلیل موفق به ثبت نام الکترونیکی تقاضای وام های دانشجویی در بازه زمانی مجاز برای نیمسال دوم 96-95نشده اند و یا کسانی که به دلیل کامل نبودن مدارک ، پیامک عدم تایید وام برای آنان ارسال شده است می رساند با پیگیری های صورت گرفته این اداره از صندوق رفاه دانشجویان ، این دانشجویان حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 24/11/1395 فرصت دارند پس از مطالعه فایل پیوست و دارا بودن شرایط لازم ، درخواست وام خود را به صورت حضوری (مراجعه به آقای سروش  کارشناس امور دانشجویی در این اداره) به همراه مدارک لازم ( سند تعهد محضری و شماره حساب بانکی تجارت و مدارک ویژه هر وام) ارائه نمایند.

تذکر مهم : تنها دانشجویان ورودی بهمن 1395 جهت دریافت وام تحصیلی مجاز به ارائه  سند تعهد محضری در نیمسال بعد (تابستان)می باشند.

راهنمای تسهیلات

                                                                                                                           اداره رفاه دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند

دانشگاه صنعتی بیرجند پرتال آموزش پرتال اساتید پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه دیجیتال مرکز مشاوره و درمان سامانه نظام پیشنهادات مسجد امام رضا(ع) امور شاهد و ایثارگر صندوق رفاه دانشجویی رزرواسیون دانشگاه پست الکترونیک ارتباط با ما کانال اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی بیرجند