به اطلاع دانشجویان متقاضی عضویت در شورای صنفی دانشگاه می رساند حداکثر تا تاریخ 1396/2/6فرصت دارند ضمن مراجعه به امور دانشجویی (آقای ملوکی) و تکمیل فرم مخصوص، ثبت نام خود را انجام دهند.

ضمنا شرایط عضویت در تابلوی معاونت دانشجویی نصب گردیده است.

                                                                                                                                                حوزه معاونت دانشجویی

دانشگاه صنعتی بیرجند پرتال آموزش پرتال اساتید پرتال دانشجویی اتوماسیون تغذیه کتابخانه دیجیتال مرکز مشاوره و درمان سامانه نظام پیشنهادات مسجد امام رضا(ع) امور شاهد و ایثارگر صندوق رفاه دانشجویی رزرواسیون دانشگاه پست الکترونیک ارتباط با ما کانال اطلاع رسانی دانشگاه صنعتی بیرجند